30204 J2/Q

30204 J2/Q

(*) Click vào ảnh để phóng to

30204 J2/Q

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
20 mm 47 mm 14 mm 0.12 kg Vòng bi - Bạc đạn côn Còn hàng