53314 + U 314/C3

53314 + U 314/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

53314 + U 314/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
70 mm 125 mm 44 mm 2.5 kg Vòng bi - Bạc đạn chặn trục Còn hàng

Sản phẩm liên quan