53204 + U 204

53204 + U 204

(*) Click vào ảnh để phóng to

53204 + U 204

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
20 mm 40 mm 15 mm 0.1 kg Vòng bi - Bạc đạn chặn trục Còn hàng

Sản phẩm liên quan