6314-Z

6314-Z

(*) Click vào ảnh để phóng to

6314-Z

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
70 mm 150 mm 35 mm 2.58 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu Còn hàng

Sản phẩm liên quan