6311-2Z

6311-2Z

(*) Click vào ảnh để phóng to

6311-2Z

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
55 mm 120 mm 29 mm 1.42 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu Còn hàng

Sản phẩm liên quan