62211-2RS1

62211-2RS1

(*) Click vào ảnh để phóng to

62211-2RS1

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
55 mm 100 mm 25 mm 0.75 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu Còn hàng

Sản phẩm liên quan