62207-2RS1/C3

62207-2RS1/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

62207-2RS1/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
35 mm 72 mm 23 mm 0.4 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu Còn hàng

Sản phẩm liên quan