62206-2RS1

62206-2RS1

(*) Click vào ảnh để phóng to

62206-2RS1

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
30 mm 62 mm 20 mm 0.25 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu Còn hàng

Sản phẩm liên quan