6220-2Z

6220-2Z

(*) Click vào ảnh để phóng to

6220-2Z

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
100 mm 180 mm 34 mm 3.28 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu Còn hàng

Sản phẩm liên quan