6216-Z

6216-Z

(*) Click vào ảnh để phóng to

6216-Z

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
80 mm 140 mm 26 mm 1.49 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu Còn hàng

Sản phẩm liên quan