6216-2RS1

6216-2RS1

(*) Click vào ảnh để phóng to

6216-2RS1

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
80 mm 140 mm 26 mm 1.51 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu Còn hàng

Sản phẩm liên quan