6215-2Z

6215-2Z

(*) Click vào ảnh để phóng to

6215-2Z

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
75 mm 130 mm 25 mm 1.23 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu Còn hàng

Sản phẩm liên quan