61901-2Z

61901-2Z

(*) Click vào ảnh để phóng to

61901-2Z

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
12 mm 24 mm 6 mm 0.011 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu Còn hàng

Sản phẩm liên quan