6000-2RSH

6000-2RSH

(*) Click vào ảnh để phóng to

6000-2RSH

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
10 mm 26 mm 8 mm 0.019 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu Còn hàng

Sản phẩm liên quan