2309 ETN9

2309 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

2309 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
45 mm 100 mm 36 mm 1.25 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng