2308 ETN9/C3

2308 ETN9/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

2308 ETN9/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
40 mm 90 mm 33 mm 0.93 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng