2307 ETN9/C3

2307 ETN9/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

2307 ETN9/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
35 mm 80 mm 31 mm 0.68 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng