2305 ETN9

2305 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

2305 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
25 mm 62 mm 24 mm 0.34 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng