2215 ETN9

2215 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

2215 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
75 mm 130 mm 31 mm 1.6 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng