2203 ETN9

2203 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

2203 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
17 mm 40 mm 16 mm 0.088 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng