2202 ETN9

2202 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

2202 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
15 mm 35 mm 14 mm 0.06 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng