2201 ETN9

2201 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

2201 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
12 mm 32 mm 14 mm 0.053 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng