1319

1319

(*) Click vào ảnh để phóng to

1319

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
95 mm 200 mm 45 mm 6.7 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng