1313 EKTN9/C3

1313 EKTN9/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

1313 EKTN9/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
65 mm 140 mm 33 mm 2.35 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng