1307 EKTN9/C3

1307 EKTN9/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

1307 EKTN9/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
35 mm 80 mm 21 mm 0.51 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng