1303 ETN9

1303 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

1303 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
17 mm 47 mm 14 mm 0.12 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng