1301 ETN9

1301 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

1301 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
12 mm 37 mm 12 mm 0.067 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng