1205 EKTN9 + H 205

1205 EKTN9 + H 205

(*) Click vào ảnh để phóng to

1205 EKTN9 + H 205

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
20 mm 52 mm 15 mm 0.21 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng