1204 ETN9

1204 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

1204 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
20 mm 47 mm 14 mm 0.12 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng