1203 ETN9

1203 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

1203 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
17 mm 40 mm 12 mm 0.073 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng