1202 ETN9

1202 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

1202 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
15 mm 35 mm 11 mm 0.049 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng