1201 ETN9

1201 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

1201 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
12 mm 32 mm 10 mm 0.04 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng