1200 ETN9

1200 ETN9

(*) Click vào ảnh để phóng to

1200 ETN9

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
10 mm 30 mm 9 mm 0.034 kg Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Còn hàng