Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017

SkyPixel-Photo-Contest-Winners76-5a78baa0d03c3__880

 

Giải thưởng Grand Prize danh giá nhất thuộc về nhiếp ảnh gia Florian Ledoux với tác phẩm “Above The Polar Bear" (Tạm dịch: Phía trên gấu Bắc cực).

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 2.

Tác phẩm: Santa Maddalena viilage in front of the Geisler (Tạm dịch: làng Santa Maddalena trước dãy núi Geisler| Nhiếp ảnh gia: Valentin Valkov | Giải ba hạng mục phong cảnh | Nhóm: Professional.

SkyPixel-Photo-Contest-Winners99-5a78b62187927__880

 

Tác phẩm: Sun's Up, Net's Out (Tạm dịch: Mặt trời mọc rồi, giăng lưới thôi) | Nhiếp ảnh gia: Zay Yar Lin| Giả nhật hạng mục phong cảnh| Nhóm: Professional.

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 4.

Tác phẩm: Waterfall Hero (Tạm dịch: Anh hùng thác nước) | Nhiếp ảnh gia: Shen Min | Giải nhì hạng mục chân dung | Nhóm: Professional

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 5.

Tác phẩm: Lobsters Farm (Tạm dịch: Trại tôm) | Nhiếp ảnh gia: Trung Pham | Giải nhất hạng mục phong cảnh | Nhóm: Enthusiast

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 6.

Tác phẩm: Raising Ducks (Tạm dịch: Chăn vịt) | Nhiếp ảnh gia: Cao Kỳ Nhân | Giải ba hạng mục phong cảnh | Nhóm: Enthusiast

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 7.

Tác phẩm: The Land of The Earth (Tạm dịch: Vùng đất trên hành tinh xanh) | Nhiếp ảnh gia: In The Higher Sky | Giải nhất hạng mục chuyện kể | Nhóm: Professional.

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 8.

Tác phẩm: The Long Ride (Tạm dịch: Chuyến đi dài) | Nhiếp ảnh gia: Jesper Guldbrand| Giải ba hạng mục chuyện kể | Nhóm: Enthusiast

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 9.

Tác phẩm: Dancer (Vũ công) | Nhiếp ảnh gia: Cocoanext | Giải nhất hạng mục chân dung | Nhóm: Enthusiast

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 10.

Tác phẩm: Geometry of Liquid Gold (Tạm dịch: Vùng đất vàng) | Nhiếp ảnh gia: Javiel Del Cerro | Giải Nhì hạng mục phong cảnh | Nhóm: Enthusiast

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 11.

Tác phẩm: The Sun Is Busy (Tạm dịch: Mặt trời đang bận việc) | Giải ba hạng mục chân dung | Nhóm: Enthusiast

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 12.

Tác phẩm: Free Wheeling (Tạm dịch: Lái xe tự do) | Nhiếp ảnh gia: Nigelkwan | Giải Nhì hạng mục chân dung | Nhóm: Enthusiast

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 13.

Tác phẩm: Balmoral Ball | Nhiếp ảnh gia: Petra Leary | Giải Nhất hạng mục chân dung | Nhóm: Professional.

Here-are-the-spectacular-photos-of-the-SkyPixel-Photos-of-the-Year-2017-5a7963234c4c7__880

 

Tác phẩm: Inle River Fishing Show (Tạm dịch: Bắt cá trên sôgn Inle) | Nhiếp ảnh gia: Water Qinghua | Giải Nhất hạng mục chuyện kể | Nhóm: Enthusiast

 

Nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải cao trong cuộc thi quốc tế Ảnh chụp trên không đẹp nhất 2017 - Ảnh 15.

Tác phẩm: Comet Into Darkness (Tạm dịch: Sao chổi bóng đêm) | Nhiếp ảnh gia: Drone Hikers | Giả Nhì hạng mục phong cảnh | Nhóm: Professional

 

Tham khảo: Boredpanda