Định nghĩa các loại vòng bi

Vòng bi - Bạc đạn cầu, Vòng bi - Bạc đạn đỡ cầu chặn, Vòng bi - Bạc đạn tang trống, Vòng bi - Bạc đạn tang trống chặn trục, Vòng bi - Bạc đạn đũa, Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa, Vòng bi - Bạc đạn chặn trục, Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc góc hai dãy, Vòng bi - Bạc đạn côn, Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc 4 điểm, Vòng bi - Bạc đạn kim

Ổ lăn hướng kính

Ổ bi đỡ

Một dãy, có hoặc không có rãnh tra bi thiết kế cơ bản không nắp che (1)

có nắp chặncó phớt tiếp xúc (2)

có rãnh vòng chặn, có hay không có vòng chặn

một dãy có tiết diện không đổi

thiết kế cơ bản không nắp che (3)

với phớt tiếp xúc

hai dãy (4)

Ổ bi đỡ chặn

một dãy

thiết kế cơ bản cho kiểu lắp đơn

thiết kế cho kiểu lắp cặp bất kỳ (5)

một dãy có độ chính xác cao1)

thiết kế tiêu chuẩn cho kiểu lắp đơn (6)

thiết kế cho kiểu lắp cặp bất kỳ

bộ ổ lăn lắp cặp

hai dãy

với vòng trong liền khối (7)

thiết kế cơ bản không nắp che

với nắp chặn

với phớt tiếp xúc

với vòng trong hai nửa

Ổ lăn hướng kính

Ổ bi tiếp xúc bốn điểm (8)

Ổ bi đỡ tự lựa

với lỗ thẳng hoặc lỗ côn

thiết kế cơ bản không nắp che (9)

với phớt tiếp xúc (10)
với vòng trong được kéo dài (11)

Ổ đũa đỡ

một dãy

loại NU (12)

loại N (13)

loại NJ (14)

loại NUP (15)

vòng chặn góc (16)

đối với loại đũa đỡ NU và NJ

Ổ đũa đỡ

hai dãy1)

với lỗ thẳng hoặc lỗ côn

loại NNU (17)

loại NN (18)

loại NNUP

bốn

bốn dãy2)

với lỗ thẳng hoặc lỗ côn

kiểu thiết kế không nắp che (19)

 

với phớt tiếp xúc

Ổ đũa đỡ không vòng cách

một dãy

loại NCF (20)

loại NJG (21)

hai dãy

có gờ chặn trên vòng trong (22)

có gờ chặn trên vòng trong và vòng ngoài

với phớt tiếp xúc (23)

Cụm con lăn kim và vòng cách

một dãy (24)

hai dãy (25)

Ổ lăn kim vỏ dập, loại hở hai đầu

một và hai dãy

thiết kế cơ bản dạng mở (26)

với phớt tiếp xúc (27)

Ổ lăn kim vỏ dập, loại một đầu kín

một và hai dãy

thiết kế cơ bản không nắp che (28)

với phớt tiếp xúc (29)

Ổ lăn kim có gờ chặn

một và hai dãy

loại không có vòng trong (30)

loại có vòng trong

thiết kế cơ bản không nắp che

với phớt tiếp xúc (31)